Om utgivelsen

Teksten følger førsteutgaven av En ung mands kjærlighet (1927). Digitaliseringen er basert på fil mottatt fra Nasjonalbiblioteket. Teksten er konvertert av Ketil Rolland Hansen og korrekturlest av Ørjan Persen, Bergen Offentlige Bibliotek.
Dette verket har blitt identifisert som fri for kjente opphavsrettsbegrensninger, inklusive alle nærstående rettigheter. Du kan kopiere, endre, distribuere og fremføre verket, også for kommersielle formål, uten å spørre om tillatelse.
Utgivelsen er en del av prosjektet Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert ved Bergen Offentlige Bibliotek og er støttet av Nasjonalbiblioteket. Flere e-bøker finnes på prosjektets nettside: bergenbibliotek.no/nordahlgrieg.

Om Nordahl Grieg

Nordahl Grieg ble født i Bergen i 1902 og ble ikke mer enn 41 år gammel. Han ble skutt ned under et bombeangrep over Berlin og døde i 1943. Grieg satte likevel betydelige spor etter seg i norsk litteraturhistorie. Han var vår mest sentrale dikter under andre verdenskrig og særlig diktet Til ungdommen er mye brukt i senere tid. Han er mest kjent som lyriker, men Nordahl Grieg skrev både skuespill, romaner og sakprosa.

Om En ung mands kjærlighet

En ung mands kjærlighet var det første teaterstykket Nordahl Grieg skrev og det ble satt opp første gang 28. oktober 1927 på Den Nationale Scene i Bergen, bare to dager etter premieren på med Barrabas på Nationaltheatret. Dette kjærlighetsdramaet er svært ulikt fra det politiske Barrabas , men grunntemaet er det samme, kampen mellom godhet og råskap.
Skuespillet ble ingen suksess og Nordahl Grieg var heller ikke fornøyd med det. Han ønsket at dette stykket og Atlanterhavet skulle utgå av hans forfatterskap. Selv om disse tidlige skuespillene ikke er blant hans beste, mener vi det er riktig å ta dem med når vi gir ut forfatterskapet på nytt.


NORDAHL GRIEG
EN UNG MANDS KJÆRLIGHET
SKUESPIL I TRE AKTER
GYLDENDAL NORSK FORLAG
1927


  1. FØRSTE AKT
  2. ANDEN AKT
  3. TREDIE AKT
  4. BIBLIOGRAFI


TIL
DOROTHY HAWKE
PERSONERNE
JAN
GUNNAR
LISBETH, Gunnars forlovede
BERIT
AIMÉE


Jan er 23 aar, Aimée er i begyndelsen av tredverne.
De andre er omtrent paa Jans alder.

Handlingen foregaar i Jans stue, i løpet av
en eftermiddag og aften.

FØRSTE AKT

    JAN  reiser sig fra pianoet.
Jeg er ræd De maa gaa nu, Berit. Jeg vilde saa gjerne at De skulde bli, men jeg skal ut iaften, ser De.
    BERIT 
Det var galt av mig at komme her.
    JAN  smiler.
Frygtelig galt av Dem.
    BERIT 
Jeg mente: jeg har opholdt dem. De skal ut og møte nogen, sa De.
    JAN 
Hvad tænker De paa nu, Berit?
    BERIT  tier.
    JAN 
Nei, jeg skal ikke ut og møte nogen. Jeg har været ute én gang idag, og da møtte jeg nok! Det var saa søtt av Dem at bli med mig ind her i min ensomhet.
    BERIT 
Er De saa ensom?
    JAN 
Der er De igjen. Ja. Jeg er ihvertfald saa ensom at jeg har været forfærdelig glad ved at sitte og se paa Dem. Jeg tror den sorteste synder maatte gi op overfor Dem. Blændet av blondhet.
    BERIT 
Jeg har ogsaa været glad ved at være her. Nu maa jeg gaa.
    JAN  ved det aapne vindu.
Hør hvor stille det er blit nede paa gaten, Berit. Det er som luften staar og venter paa noget, nu i skumringen.
Berit gjør en bevægelse som for at gaa.
Nei, det behøver ikke at være akkurat Dem den venter paa! Vet De Berit, at jeg synes det er trist De skal gaa? Jeg var saa fuld av gode forsætter da jeg reiste mig fra pianoet, men nu staar De der og skal gaa . . .
Er det ikke rart og ondt at tænke paa at om mange, mange aar skal jeg staa alene her ved vinduet med et fremmed, gammelt legeme og huske noget jeg visst har læst i en bok om en ung mand som stod en kveld i skumringen ved siden av en ung pike som het Berit — — —
    BERIT 
Ja; De har bare læst det i en bok —
    JAN  tar haanden hendes.
Berit, jeg skulde ønske at vi steg ut av den glemte boken. At det var os som stod her iaften.
    BERIT  som for at verge sig, ræd.
Men det er ikke os.
    JAN 
Jo, det er os.
Under de sisste replikker har Jan forberedt sig til at kysse hende. Nu gjør han det.
De er saa søt, Berit.
    BERIT 
Nei. De skulde ikke ha gjort det. Det var galt av Dem.
    JAN 
Var det galt av mig, Berit?
    BERIT  langsomt og bedrøvet.
Ja, for De bryr Dem ikke om mig; og jeg er glad i Dem.
    JAN 
Berit —
    BERIT 
De er ikke glad i mig. Jeg vet det. Jeg kan se det paa Dem.
    JAN 
Saa meget underlig du vet bak den rolige panden din.
Vil kysse hende.
    BERIT 
De skal ikke. For det er en anden De er glad i.
    JAN  forskende.
Jasaa, Berit.
    BERIT 
Jeg vet det. Det er fru Blich De er glad i.
    JAN 
Du skal tro mig. Jeg er glad i dig. Jeg elsker dig.
    BERIT 
Nei. Det er ikke mig.
    JAN 
Berit, hvad vet du? Hvad vet du om hjertet mit? Vet du hvad jeg tænkte da du kom op her? Vet du hvad jeg tænker nu? Men Berit, vit ingenting . . . Du er glad i mig? aa nei, Berit — Men hvis du var, ber jeg dig. La mig faa tro — Berit kjære, kjære dig, du forstaar det ikke, gaa fra mig om du vil, men kjend mig ikke, la mig faa være lykkelig ved at du ikke kjender mig. Det er som tro og haab er i det, Berit, og kjærlighet . . . .
    BERIT 
Nei. Jeg forstaar dig ikke.
    JAN 
Hvordan skulde du? Hjertet dit Berit — saa rolig, trofast og godt. Men der er kanske dem som ikke har et saant hjerte, kanske bare et tomrum som andre fylder, helder litt i — der kan ætse noget derinde som ikke er ens eget, det kan gurgle av tomhet og bitterhet. Men dig Berit — at faa elske dig maatte være som at eie en fred, en evighet — som havet under maanen . . .
slipper hende pludselig.
Nei. Nei. De tror mig ikke. De er ikke glad i mig.
    BERIT 
Jo. Jeg er glad i Dem. Jeg er bare altfor glad i Dem.
    JAN 
Men saa sandt du er glad i mig, skal du tro mig, Berit.
    BERIT 
Jeg tror dig, Jan.
Jan kysser hende.
    JAN 
Aa Berit
holder hende derpaa ut fra sig.
Kys mig; du.
    BERIT  sakte, men likesom betydningsfuldt.
Ja.
Kysser ham.
    JAN 
Du saa saa underlig paa mig.
    BERIT 
Det mente alt for mig.
    JAN 
Mente det alt for dig?
    BERIT 
Jeg har aldrig kysset nogen før, ser du.
    JAN  kysser hendes hænder.
Men du maa ikke se saan paa mig, Berit.
    BERIT 
Jeg vet at jeg aldrig kommer til at kysse nogen anden.
Det ringer.
    JAN  farer sammen.
Hvad var det? Ringte det? Men det kan ikke . . .
    BERIT 
Venter du nogen?
    JAN 
Nei, jeg venter ikke nogen. Jeg venter ingen.
Det ringer igjen.
Aa bli her et øieblikk, saa skal jeg se efter.
Jan kommer ind med Gunnar og Lisbeth.
    JAN 
Det er bare Gunnar og Lisbeth. Ja, dere kjender hverandre?
    GUNNAR 
Jo. Vi traff hverandre paa hospitalet ifjor. Jeg var kandidat paa den avdelingen hvor Deres søster laa, da hun var syk, og vi pleiet at nikke til hverandre i korridorene, ikke sandt?
    BERIT 
Jo. Jeg husker Dem godt. Min søster sa De var snild.
    GUNNAR 
Hører du det, Elisabeth. Jeg er snild.
    LISBETH  hele tiden naivt betydningsfuldt og indsmigrende.
Jeg trodde De bare var en liten pike, jeg Berit. Jeg trodde ikke De kom her, De ogsaa.
Berit vender sig til Jan.
    JAN 
Berit kommer her. Hun kommer ikke her — ogsaa.
Gunnar ser interessert op. Berit tar et skridt nærmere Jan.
    LISBETH 
Nei. Jeg vet ikke hvem som kommer her.
    GUNNAR 
La mig faa være dit vitne paa det.
Til Berit.
Elisabeth har aldrig været heroppe før, skjønner De.
    JAN 
Det er første gang Berit ogsaa er her iaften. Deres første, men ikke sisste, Berit.
    BERIT 
Naar vil du jeg skal komme igjen?
    LISBETH 
Saa underlig at vi skulde komme hit iaften for første gang begge to. Vi begynder likesom samtidig, Berit.
    JAN 
Frøken Lisbeth uttrykker sig næsten spændende.
    LISBETH 
Kanske De har ret.
    JAN 
Ret i hvad?
    LISBETH  ser paa ham.
Det var mig som vilde herop iaften.
    BERIT 
Jeg maa gaa.
    JAN 
Jeg skal følge Dem ut, kjære.
Rolig til Lisbeth.
Det var hyggelig av Dem at ville besøke mig.
    GUNNAR 
Elisabeth er hyggelig saan.
    BERIT 
Farvel.
Jan og Berit ut.
    LISBETH  med ryggen til.
Saa yndig hun er, Berit.
    GUNNAR 
Jeg merket at du syntes det.
    LISBETH 
Du merket ikke mer.
    GUNNAR 
Jo.
Jan kommer ind.
    JAN 
Saa koselig av dere at slænge indom.
Ser paa armbaandsuret.
Sæt dere ned. En cigaret?
    LISBETH 
Hvorfor gik Berit? Jeg vilde saa gjerne at hun skulde ha blit.
    JAN 
Hun maatte gaa. Hun er saa søt. Da hun gik, lignet hun et billede jeg har sett engang: Daadyret forsvinder i skogen.
    LISBETH 
Er De glad i Berit?
    GUNNAR 
Det var femte gang. Vi maa gaa, Elisabeth. Det var femte gang Jan slog asken av cigaretten sin. Se her, jeg er endnu ikke begyndt. Jan venter nogen.
    JAN 
Oprigtig talt, ja. Men der kommer ingen før om en cigaret. La os røke den ut.
    LISBETH 
Det var nok riktig det jeg sa om Berit ogsaa.
    JAN  tier.
    LISBETH 
Hun er saa søt, Berit. Men De har saanne sterke, blaa øine.
    JAN  smiler.
Selv om jeg hadde, hvad skulde det gjøre Berit og mig.
    LISBETH 
Hun sa du til dem. De sa De til hende. De maa netop ha kysset hende.
    JAN 
De maa ogsaa ha sterke, blaa øine, frøken Lisbeth.
    LISBETH 
Kanske har vi det begge to. De og jeg. Men det er Aimée De venter.
    GUNNAR 
Oprigtig talt, Elisabeth.
    JAN 
Værsaagod, frøken Lisbeth.
    GUNNAR 
Jeg saa forresten hendes mand i byen idag.
    JAN  og med et svakt ekko av Lisbeth.
Bernhard?
    GUNNAR 
Ja. Han var forøvrig sammen med en aldeles nydelig pike. Han kom tilbake fra Shanghai imorges. Han skal ha været forfærdelig fuld da skibet kom ind. Men allikevel klarte han like efter ankomsten at klatre op paa taket av Grand Hotel Royal med en flaske champagne under armen. Han vilde skaale med solen over sin fødeby, sa han.
    LISBETH 
Han er ikke som de andre, Bernhard Blich.
    GUNNAR 
Nei. Gudskelov. Er der andet end skam og sjofelhet og skjændsel der han gaar. Hun Aimée kan prise sig lykkelig at hun er færdig med ham.
    LISBETH 
Har du truffet ham, Gunnar?
    GUNNAR 
Nei. En saan pøbel bør man undgaa. Han burde skytes.
    LISBETH 
Cigaretten min er færdig.
    GUNNAR  reiser sig.
Det er paa tide vi forsvinder.
    LISBETH 
Ja. Fru Bernhard kunde komme paa os.
Jan rykker til. Gunnar er i den anden ende av værelset.
    LISBETH 
Saaret jeg Dem nu.
Jan tier.
Jo jeg saaret Dem.
Gaar like hen til ham.
Jeg vilde saare Dem. Det er det jeg vil.
Gunnar og Lisbeth gaar. I døren vender Gunnar sig og kommer fort ind igjen.
    GUNNAR 
Det var bare en ting jeg vilde si dig. Vær forsigtig med Berit.
    JAN 
Hvad mener du?
    GUNNAR 
Berit nævnte at hun hadde truffet mig da hendes søster laa paa hospitalet. Da hun var syk, sa vi. Det var en eiendommelig sykdom. Det var gasforgiftning.
    JAN 
Mener du — — —
    GUNNAR 
Ja. Hun forsøkte at ta livet av sig. Jeg tror ikke Berit kjender til det —
    JAN 
Men jeg forstaar ikke —
    GUNNAR 
Jeg vilde bare si det til dig. Jeg kjender litt til den familien. De er litt eksentriske naar det gjælder kjærlighet. De tar kjærligheten saa alvorlig, saa dødelig alvorlig.
    JAN 
Kjære Gunnar. Mens vi snakker om at ta ting saa dødelig alvorlig: Hvad er det for frygtelige ting du tænker jeg har isinde?
    GUNNAR 
Du har sikkert ingenting isinde. Men du vet kanske at nede i Alpene paastaar de at et enkelt fuglefløit kan sætte lavinen igang. Der flyver en liten fugl over snefonnen og kvidrer «jeg elsker dig» og mener det ikke saa farlig og flyver videre. Men en liten lydbølge svinger kanske ned til et utsat punkt, og hei! lavinen gaar, et brak av rædsel soper nedover fjeldet. Man finder et lik i sneløsningen. Et menneske har møtt sin skjæbne i det fuglefløitet.
    JAN 
Men hun søsteren til Berit —
    GUNNAR  nikker.
Hun kom sig. Hun er helt frisk nu.
    JAN 
Det var det jeg visste.
Under de sisste replikker har han sittet og smidd med jaktkniven sin paa et vedstykke foran kaminen. Nu hugger han kniven i træet, mens han sier:
Man dør ikke av kjærlighet.
    GUNNAR 
Men vær forsigtig med den. Vær forsigtig med andre menneskers kjærlighet.
Ved den inntrængende, næsten truende tone hvormed Gunnar sier disse sisste ordene, ser Jan forundret op. Men Gunnar staar rolig og smilende borte ved døren, paa vei ut.
    GUNNAR 
Blir du hjemme senere iaften?
    JAN  slaar ham megetsigende paa ryggen, mens han følger ham ut.
Prøv naar du kommer fra hospitalet. Det kan jo være der blir lukket op.
    GUNNAR 
Men om det ikke blir lukket op. Ser dig ihvertfald i morgen, Jan.
Ut.
Jan driver rundt i værelset. Det er blit mørkt. Han tænder en lampe. Staar ved vinduet. Opdager noget; gaar ut; straks etter kommer han ind igjen med Aimée, pelsklædt.
    AIMÉE 
Aa Jan, hvis du visste hvor godt det er at være hos dig igjen!
kysser ham.
Aa, det er godt.
    JAN 
La mig hjælpe dig av med tøiet.
    AIMÉE 
Alt nu? Skal vi ikke sitte og snakke litt først? Foran ilden?
    JAN 
Jeg mente bare pelsen, kjære.
    AIMÉE 
Aa pelsen. Ja selvfølgelig. Jeg hadde rent glemt pelsen du.
Blir hjulpet.
Tak skal du ha.
    JAN 
Sæt dig her. Vil du ikke ha en pute i ryggen. Har du det bra slik?
    AIMÉE 
Tak. Aa Jan — saa deilig at sitte her foran ilden og se ind i de rø glørene. En føler sig roligere, lykkeligere. Trodde ikke jeg skulde kunne føle slik idag.
    JAN 
Har du hat en ond dag idag? Jeg kunde ikke merke det paa dig da du kom.
Litt anstrengt:
Jeg syntes du var munter og uanstændig som du pleier.
    AIMÉE  ler litt. Sier stille:
Det var fordi jeg var saa grænseløst Iykkelig ved at være hos dig igjen det, Jan.
    JAN 
Hvad er det som er hændt dig idag?
    AIMÉE 
Ingenting har hændt mig.
    JAN 
Hvad er det da?
    AIMÉE 
Jeg vet ikke, en underlig angst —
    JAN 
Kanske jeg vet det.
    AIMÉE 
Hvad mener du.
Sætter sig op.
Hvad er det, Jan. Hvorfor stirrer du saan paa mig. Du har gjort det hele tiden, nu ser jeg det. Svar mig.
    JAN  haardt.
Jeg forstaar hvorfor du føler dig ulykkelig idag.
    AIMÉE 
Idag? Aa nu begynder jeg — Du mener at —
    JAN 
Ja.
Stilhet.
    AIMÉE 
Du tar feil, Jan. Det var ikke derfor.
Stilhet igjen.
    AIMÉE 
Jan.
    JAN 
Ja.
    AIMÉE 
Er du glad i mig?
    JAN 
Det vet du jeg er.
    AIMÉE 
Nei, jeg vet ikke. Ingen vet det.
    JAN 
Ja. Jeg er glad i dig.
    AIMÉE 
Ta haanden min.
Stilhet igjen.
    JAN 
Hvad var det som gjorde dig bedrøvet, Aimée.
    AIMÉE 
Saa godt det er at sitte her. Undertiden kommer sorgen ingensteds fra.
Jan ser op paa hende.
Nei hvorledes skulde du vite det som ikke kjender sorgen.
Jan ser væk igjen.
Saaret det dig, at du ikke kjender sorgen? Kys mig Jan.
Jan gjør saa.
Naar du kysser mig, vet jeg ikke længer at der er sorg til, og smerte. Nei slip mig ikke Jan. Hold mig tæt ind til dig. Her er saa godt at glemme angsten.
    JAN 
Fortæl alt til mig.
    AIMÉE 
Men jeg vet ingenting. Hvor kom det fra. Jeg hørte et hikstende aandedræt ved siden av mig, og saa var den der. Den dødelige rædsel. Barnet, Jan, barnet.
    JAN 
Er barnet sykt?
    AIMÉE 
Nei, nei, det er ingenting. Ingenting. Jeg sat bare ved siden av det i mørket efter at jeg hadde lagt det, og saa hørte jeg dette ene hikstende pustet. Det er ingenting. Hun laa forkjært kanske, jeg vet ikke. Men op av dette aandedrættet steg der en angst, mørk, uforstaaelig. Det begyndte at leve inde i mørket, ting jeg trodde var gaat i graven var ikke døde allikevel. — Nu ser du saan paa mig igjen.
    JAN 
Jeg trodde du var færdig med ham.
    AIMÉE 
Nu er du ond mot mig.
    JAN 
Du har sagt saa ofte at om du saa ham en dag pludselig paa gaten, vilde du føle ingenting. Idag er han her.
    AIMÉE 
Han har ingenting at gjøre med mig. Hvad jeg føler. Alt som angik ham er dødt inde i mig. Forstenet.
    JAN 
Men saa var det angsten.
    AIMÉE 
Du skal ikke Jan.
Stilhet.
    AIMÉE 
Har jeg fortalt dig hvordan jeg blev skilt fra Bernhard. Jeg skal gjøre det nu. Saa vil kanske du, selv du som aldrig har lidt, forstaa at jeg aldrig, aldrig kan lide mere for hans skyld. Det er seks aar siden nu. Jeg var ung dengangen. Nei du behøver ikke. Det er længe siden. Var jeg endnu forelsket i ham? Jeg vet ikke, kanske var jeg det. Meget hadde jeg taalt for hans skyld, alt dengang var der bestandig noget galt paafærde, gjæld, drik, nød og elendighet.
Han bedrog mig. Jeg visste det. Ikke med en. Men med mange. Jeg fandt mig i det. Saant faar man finde seg i naar man er gift, ikke sandt?
    JAN 
Aimée.
    AIMÉE  Hører ikke paa ham.
Saa en dag skedde det. Dette — — — !
Jeg hadde lagt mig, hadde slukket, var vist sovnet. Jeg vaaknet ved at lyset blev slaat paa. Saa hørte jeg likesom et dyr skrike, et vræl ved sengen. Det var Bernhard. Han stod like over mig. Døddrukken. Han hadde en pike med sig. Slæpt en gatetøs med sig op, ind til mig. Jesus Kristus, kommer jeg aldrig til at glemme de to ved sengen. Væk med dig, skrek han; mens jeg kastet nogen klær paa mig borte i et hjørne, gik han tilsengs; med hende.
    JAN 
Aimée; min elskede. Hvor du maa ha lidt.
    AIMÉE 
Ja. Den natten var den sisste jeg var i Bernhards hus. Forstaar du nu at ingenting kan bevæges herinde naar det gjælder ham?
    JAN 
Ja.
Kysser hendes hænder. Stilhet.
    AIMÉE  Pludselig.
Bedrar du mig, Jan?
    JAN 
Hvordan kan du spørre? — — —
    AIMÉE 
Du skal svare.
    JAN 
Nei.
    AIMÉE 
Mon tro. Er det nogen som ikke bedrar?
    JAN 
Du skal ikke snakke slik.
    AIMÉE 
Jeg er vant til at bli skuffet.
    JAN 
Nei. Aimée, du skal ikke bli skuffet mer. Jeg skal elske dig glad igjen. Det onde som er hændt dig skal jeg sone. Slik er jeg glad i dig.
    AIMÉE 
Min egen ven.
Stilhet.
Men Jan?
    JAN 
Ja.
    AIMÉE 
Pleier du at kysse de unge pikene du er sammen med?
Smiler.
Noget maa du jo gjøre, siden du ikke bedrar mig.
    JAN 
En enkelt gang kanske.
    AIMÉE 
Naar var sisst du?
    JAN 
Jeg husker bare en gang.
Pludselig ærlig:
Det er forresten ikke saa mange dagene siden.
    AIMÉE 
Fortæl mig om det. Alt. Sa du at du elsket hende?
    JAN 
Ja. Hun sa at hun var glad i mig. Og saa — jeg vet ikke . . . .
    AIMÉE 
Dere er nogen søte smaa barn, er dere.
    JAN 
Du er ikke det spor sint paa mig?
    AIMÉE 
Hvad vet en saan ung pike om kjærlighet. Kjærlighet er ikke noget man faar givendes. Kjærlighet er noget som maa læres. En ung pike kan aldrig gi dig noget. Jeg kan bare ikke forstaa at det kan bety noget for dig, et kys hist og her; en bitteliten krusning av sjøen . . . .
    JAN 
Det høres næsten ut som du foragter mig.
    AIMÉE 
Hvorledes?
    JAN 
At jeg lar mig nøie med en liten krusning. At jeg ikke bedrar dig tilbunds.
    AIMÉE 
Tvertimot. Fortsæt bare at gaa paa sommertogt med dine smaapiker ombord.
    JAN 
Du likte bedre at jeg dro paa langfart.
    AIMÉE 
For at fortsætte billedet: hvorlangt?
    JAN 
Aa for eksempel: til Shanghai.
    AIMÉE 
Hvad mener du?
    JAN 
Ingenting. Du sa at kjærlighet maa læres. Ja, du har lært mig. Men hvem har lært dig?
    AIMÉE 
Du vet likegodt som jeg at der har været andre mænd i mit liv end dig.
    JAN 
Har der været mere end én?
    AIMÉE  Let ironisk.
Nei, min elskede . . .
    JAN 
Vokt dig nu.
    AIMÉE  Sætter sig pludselig op.
Er det en scene du haaber paa?
    JAN 
Paa ingen maate. Bare en fortrolig passiar. Vil du ha et glas vin? Der er kanske noget vi kunde drikke for.
Skjænker.
Har du hørt at der var en mand som skaalte fra taket paa Grand Hotel Royal imorges.
    AIMÉE 
Nei.
    JAN 
Det var Bernhard! Han klatret op paa taket med en flaske champagne under armen og deroppe drak han en velkomstskaal med solopgangen.
    AIMÉE  Revet med.
Akkurat likt ham . . . .
    JAN 
Ja, det var kjækt gjort. Du er stolt over ham nu. Vil du at jeg skal dele din glæde. Skal vi ønske ham velkommen hjem igjen. Din skaal, Bernhard — du som til syvende og sisst har lært mig kjærligheten.
Skriker.
Æsj —
    AIMÉE  Sætter glasset fra sig, sier rolig.
Føler du slik ofte?
    JAN 
Tak for din omtanke. Ja, jeg gjør det. Jeg er syk av det glimtet i øinene dine, forstaar du.
    AIMÉE 
Hvad er det du taler om?
    JAN 
Det er ham som er i øinene dine. Jeg har set det tusen ganger, det blikket som glir gjennem mine øine langt bort til ham som salvet og indviet dig til kjærligheten.
    AIMÉE  Isnende rolig.
Dette er muligens meget udmerket som kvindepsykologi. Du glemmer bare hvad slags mand Bernhard var.
    JAN 
Du tar feil der. Ingenting paa jorden husker jeg som det. Alle de andre i dit liv spiller ingen rolle for mig. Dem har jeg kunnet møte paa like fot i dine tanker, de var mænd som jeg, jeg tror kanske jeg har vundet litt over dem.
Men med ham, med Bernhard er det en anden sak. Hans umaadelige raahet og sjofelhet har git ham et forsprang som faar mig til at fortvile. Den plassen i dit hjerte kan jeg aldrig vinde, og den er stor, den er grænseløs, næsten alt! Jo jeg vet det. Og dyret skaaler med solopgangen, hvem kan motstaa ham? Og dette er det avskyelige, ser du. Alle beundrer vi pøbelen, det er latterlig ikke at være ham, latterlig at være god. Dette er likesom summen av alt som livet lærer os: Jesus eller Barrabas, hvem av de to? Gi Barrabas løs! Og Barrabas er løs, min Barrabas, vor Barrabas, du tror du har kvalt ham i dit hjerte, men han lever, han flyter som gift i dig, og det er jeg som drikker den.
Stanser. Tænker sig om, smiler skjævt.
    AIMÉE 
Hvorfor smiler du?
    JAN 
Jeg smiler av giften. Det var ikke sandt det jeg sa til dig om Berit, den piken som jeg kysset.
    AIMÉE 
Det var Berit hun het.
    JAN 
Nei, for satan, hun het ikke Berit. Det er høre paa mig du skal. Jeg visste godt hvad jeg vilde da jeg tok hende op hit. Det var — giften.
    AIMÉE 
Mener du at —
    JAN 
Nei, jeg er en usling — ogsaa i usselhet. En undermaaler i sjofelhet. Derfor kommer du aldrig til at elske mig. Hun fik gaa. Men da jeg skriftet til dig om det uskyldige kysset som var alt, da saa jeg glimtet i øinene dine: Det skulde ha været Bernhard.
    AIMÉE 
Jan.
    JAN 
Du faar prøve paa at tilgi mig. Hun var saa ung og søt og ræd. Det hele var saa helt anderledes.
    AIMÉE 
Du er glad i hende.
    JAN 
Tvertimot var det vel en kjærlighetserklæring til dig i det kysset jeg gav Berit. Det burde smigre dig. Et aldrig saa litet forsøk paa at være Bernhard, at nærme mig dine idealer.
    AIMÉE 
Du nevnte Barrabas isted. Jeg kunde nævne Judas.
    JAN 
Nu smigrer du mig. Mit kys har nok ikke de Judaske dimensioner. Men du kan ha ret i det: det er et bittert kys du har lært mig.
    AIMÉE 
Det er hvad jeg har lært dig?
    JAN 
Ja. Og du har lært mig mer. Du har lært Judas en bøn: Gud la mig bli sjofel nok til at bli elsket.
    AIMÉE  Kaster sig pludselig nedover divanen.
Er dette dig?
    JAN  Ved siden av hende.
Nei. Det er ikke mig. Det er ikke mig, Aimée.
Stilhet.
Si noget Aimée. Jeg orker ikke dette.
    AIMÉE 
Hvad ondt har jeg gjort dig siden du er saa grusom mot mig.
    JAN 
Ingenting ondt har du gjort mig.
    AIMÉE 
Hater du mig bestandig slik.
    JAN 
Jeg elsker dig. Du er selve livet for mig.
    AIMÉE 
Er det derfor du er slik mot mig?
    JAN 
Kan du tilgi mig. Aa, si at du gjør det.
    AIMÉE 
Jeg elsker dig jo.
    JAN 
Kys mig.
Hun gjør saa.
Aa dette er selve tilgivelsens sakrament. Jeg elsker dig.
    AIMÉE 
Gutten min.
Stilhet. Aimée stryker ham over haaret.
Du var i angsten, Jan.
    JAN 
Hvad mener du?
    AIMÉE 
Jeg vet ikke. Kanske det er det at du er saa ung, Jan. Saa øm og svak selv naar du vil være grusom. Jeg taaler ikke at tænke paa at din time kanske kommer snart.
    JAN 
Hvad er min time som du sier?
    AIMÉE 
Jeg vet bare at du har ingenting mistet og ingenting lidt, og at summen skal være den samme for os alle naar vi gaar i graven. Du gaar ikke fri. Etsteds derute staar skjæbnen og venter paa dig, skaanselløs og blind. Da vilde jeg elske at være hos dig.
    JAN 
Du er saa god mot mig, Aimée
    AIMÉE 
Ja. Jeg er det. Vi maa være gode mot hverandre, alle mennesker. Vi tør ikke andet. For derute i mørket er der nok smerte uten at vi hjælper til. Du tror kanske du har sett langt fremover, Jan, og følt livets pulsslag, dage og nætter, venskap og kjærlighet, lykke og skuffelse, fra nu til din sisste stund. Men Jan, den time vil komme da der vil være et mørke som natten efter den sisste dag. Det kan være døden eller ting som synes endda mere meningsløse. Aa Jan, det er saa ondt at rædselen skal komme ind hit hvor vi ofte har været saa lykkelige, gjennem døren, gjennem telefonen, et brev, et menneske. Er du aldrig ræd, Jan. Har du aldrig følt angsten glimte hvitt inde i mørket? Men disse glimtene, bleke, spøkelsesagtige vil en dag staa som en ulykke foran øinene dine og du vil se at de er ansigter. Din vens, din elskedes ansigt.
    JAN 
Vil du gjøre mig ondt, Aimée?
    AIMÉE 
Jeg blir ikke den eneste elskede i dit liv.
    JAN 
Jo; det er dig. Jeg elsker dig. Du sa at du vilde beskytte mig. Men vet du, det gjør du alt. Det er den vidunderligste ting i mit liv. Det at du er glad i mig er som en hemmelig rustning om mig. Jeg kan gaa sikker og usaarlig der hvor jeg er ræd for at gaa, det er som alt ondt stanser sin fart mot mig og falder til jorden, fordi du elsker mig.
    AIMÉE 
Det er bare mot mig at min rustning ikke hjælper.
    JAN 
Du skal tilgi mig. Det er kanske fordi at du har gitt mig saa meget, at jeg gjør dig ondt saa du maa tilgi mig ogsaa. Rustningen dækker mig helt, Aimée.
Telefonen ringer.
    AIMÉE 
Hvem er det?
    JAN 
Vet ikke.
Gaar mot telefonen.
Kanske det er skjæbnen som du spaadde vilde komme til mig en aften gjennem telefonen her —
    AIMÉE 
Jan, jeg er ræd —.
    JAN 
Vær ikke latterlig.
    AIMÉE 
Ja, jeg vet at det er meningsløst av mig. Men jeg har været saa underlig angst iaften. Og det er som det samme er i telefonen dér —
    JAN 
Hvem tror du —
    AIMÉE 
Nei, jeg vet ikke —
    JAN 
Tror du at —
    AIMÉE 
Hvorledes kan jeg —
    JAN 
— at det er —
    AIMÉE 
Nei nei! Det er ikke ham.
Jan tar røre.
    AIMÉE 
Hvem er det?
    JAN 
Aa, er det dig. Saa søtt det var av dig. Vil du bare vente et øieblik, jeg maa lukke en dør først . . . .
Lægger røret ned.
Det er Berit. Hun maatte si hvor glad hun var i mig med engang hun kom hjem, sier hun. Det var ikke skjæbnen.
    AIMÉE 
Nei, det var ikke skjæbnen. Det var ingenting at være ræd for. Ingenting. Ingenting. Si at du elsker mig, Jan.
    JAN 
Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Bare, bare dig.
Mens Jan tar røret op og forbereder sig til at snakke, tæt omfavnet av Aimée, falder
TEPPET.


ANDEN AKT


Jan og Aimée i dressing gown. Aimée presser en cigaret ned i askebægeret.
    AIMÉE 
Javel. Saa løi jeg. Vi er altsaa enige om det.
    JAN  haardt.
Vi maa ikke bli enige om for meget.
    AIMÉE 
Hør Jan! Kunde ikke du være litt mere venlig mot min sjæl!
    JAN 
Jeg synes det er avskyelig det som du netop syntes var morsomt. Og det viser at du løi da du sa at alt som angik fortiden, var forstenet inde i dig.
    AIMÉE 
Forstenet og ikke forstenet. Jeg indbilder mig at jeg har læst et eller andet sted at fossiler kan begynde at leve ved en særlig høi temperatur. Trærne begynder at knoppes nede i kulgrubene og de smaa fiskeavtrykkene begynder at leke med finnen. Jeg synes det er en kompliment til dig, jeg . . . .
    JAN 
Jeg tror det falder dig naturligst at holde mig utenfor her.
    AIMÉE 
Du tar feil der, Jan.
    JAN 
Det var ikke mig som var i tankene dine.
    AIMÉE 
Aa herregud, er det nu glimtet igjen. Du kan tro det er saa sin sak evig og altid at skulle glimte som en fyrlykt utover din mørke og oprørte sjæl.
    JAN 
Du skal holde op med det der, Aimée.
    AIMÉE 
Tilgi mig. Man skal ikke spøke med en ung mand.
    JAN 
Dette er alvor for mig.
    AIMÉE 
Men tænk om jeg ikke respekterte det? Det kunde tænkes at jeg ikke anerkjendte dine grublerier over disse ting. At jeg sa til mig selv at en ung mands «alvor» over hans elskedes fortid er en av de mindst fornøielige former for usedelighet jeg vet.
    JAN 
Det er dig som holder saaret aapent.
    AIMÉE 
Vi kunde vel ikke finde et mindre høitidelig ord end saaret vel? Hør her Jan: føler du at det er mine hænder som tar om hodet dit nu, at det er min mund som kysser dig?
    JAN 
Ja.
    AIMÉE 
Saa tænk paa det. Vær lykkelig over det.
    JAN  reiser sig med ett.
Men du forstaar ikke —
    AIMÉE 
Jo. Jeg forstaar. Men jeg vil ikke forstaa, ser du. Du vil eie mig helt, ikke sandt?
    JAN 
Jo.
    AIMÉE 
Her er jeg.
Jan gjør en bevægelse.
Jeg ser at du igjen føler dig uvel over at jeg har været eiet før. Jeg undres, jeg Jan.
    JAN 
Hvad undres du over?
    AIMÉE 
Om du har stort nok hjerte til det.
    JAN 
Hvad mener du?
    AIMÉE 
Ja, jeg har været eiet før. Jeg har været en liten baby som min egen er nu. Jeg er blit tullet ind om aftenen og sunget i søvn av en mor som smilte i skjæret av natlampen. Jeg har været en liten pike som hver morgen fulgte sin far til kontoret. Jeg har hat brødre og søstre, venner og veninder, jeg har hat mand og elskere, alle har de eiet mig. Har du plads inde i dig til alt det, Jan.
    JAN 
Du vet hvad jeg tænker paa.
    AIMÉE 
Ja. Du tænker paa en grusomhet i mit liv, som du ikke har faat tilføiet mig. Det er den du er bedrøvet over at du ikke eier.
    JAN 
Den grusomheten var tre aars kjærlighet ogsaa.
    AIMÉE 
Om saa var!
Hvorfor gisper du likesom med en kvart lunge efter de tre aars kjærlighet. Her staar jeg. Er jeg værd at elske? Saa aand mig ind med fulde lunger!
Jeg liker mig selv! Og jeg er din. Hele mig eier du. Hele eiendommen med vaaningshuser og tilhørende naturherligheter, altsammen, fra de første prestekravene jeg pleidet at finde om vaaren da jeg var liten pike, til ozonduften av min nuværende uanstændighet. Alt hvad jeg har gjort er da en del av mig selv —
    JAN 
Bernhard er en del av dig. Du kan ikke forlange at jeg skal ta Bernhard ind i mit liv.
    AIMÉE 
Er det en livsbetingelse for dig at henrette min lille sjæl mindst en gang om dagen, Jan? Du dyrker kjærligheten à la tiger, snerrer og biter. Kunde vi ikke prøve kjærligheten à la ko?
Jeg skulde ønske at vi var to kjør paa en grøn mark, jeg. Vi skulde ligge og se paa hverandre med store blanke snille øine og tygge kløver, firkløver! hele dagen. Det vilde jeg synes var lykke. Men du tror ikke paa lykken?
    JAN 
Nei.
    AIMÉE 
Du har ingen illusioner, du Jan. Men tro endelig ikke du har mistet dem. Illusioner er noget som en ung mand endnu ikke har faat det.
    JAN 
Det er ikke nogen lykke at elske dig. Det skal ikke være det heller.
    AIMÉE 
Du maa slaas med mig.
    JAN 
Ja. Jeg vil vinde over dig. Det er noget som jeg skal dræpe i dig.
    AIMÉE 
Jeg visste du var ung. Men saa ung visste jeg ikke. Ingenting i mig kan du dræpe.
    JAN 
La min ungdom være! Altid snakker du om hvor ung jeg er. Det er et vaaben du bruker for at ydmyge mig. Jeg merket det isted. Du følte pludselig saan trang til at beskytte mig, jeg var saa ung og livet vilde bli saa fælt mot mig, sa du. Fordi du hadde lyst til at slaa mig under dig. Saa jeg var vek og «ung» i dine hænder. Men jeg hater min ungdom. Hater den som krøplingen hater sin pukkel.
    AIMÉE 
Du mener isted i telefonen. Da du var ræd for at det var Bernhard . . . .
    JAN 
Jeg var ikke ræd! Det var dig som laget «angsten» og alt det djævelskapet, for efterpaa at kunne haane mig. Jeg kjender dig nu. Min ungdom! Det er som du vil at ansiktet mit skal flyte utover til en blid, skjælvende gelé hvor du kan tegne med fingeren —
    AIMÉE 
Du skal stanse nu.
    JAN 
Jeg er ikke begyndt endnu.
    AIMÉE 
Nu skal du høre paa mig Jan. Forstaar du ikke du dumme gutten min, at jeg netop elsker det som du tror jeg foragter. Du tror at jeg elsker dig, naar du likesom overvinder din ungdom og er grusom og alt det. Men jeg bryr mig ikke om det, Jan. Det er netop din ungdom jeg elsker, dens mykhet og styrke og friskhet.
    JAN 
Hold op, hører du. Skjønner du ikke at det er værre end alt. Avskyeligere. Elsk mig, men ikke min ungdom.
Ja, jeg er ung! jeg er den yngste og sisste i din kjærlighet! men vilde jeg ha vundet om jeg ikke hadde været ung, men samtidig med — de andre i dit liv?
Jeg vil ikke elskes fordi jeg er lækker for dig akkurat nu. Du gjør min ungdom til et bordel, naar du snakker saan.
    AIMÉE 
Stans nu. For jeg vil ikke la mig saare av dig. Jeg vil ikke. Jeg vil ikke. Jeg har lidt nok. Jeg vil ikke lide mere. Ingenting av hvad du sier gaar ind paa mig. Jeg vil ikke ha det ondt for din skyld.
    JAN 
Du elsker mig ikke.
    AIMÉE 
Fordi du ikke faar gjøre mig ondt!
    JAN 
Forstaar du: jeg vil ikke ha den lykken du snakket om isted. Lykken, det er det som de andre har levnet, en kjærlighet i rullestol er det. Du skal ikke holde mig nede fordi jeg er ung. Jeg vil gjøre dig ondt, slik som Bernhard har gjort dig ondt, jeg vil se dig lide fordi du elsker mig.
    AIMÉE 
Du klarer det ikke. Det er bare ett sted hvor Gud kan ramme mig: Den lille piken min. Du kan intet gjøre mig.
    JAN 
Vi skal faa se.
Det banker paa døren. Begge lytter.
    AIMÉE 
Jeg synes i det mindste at du kunde sørge for at vi var alene, naar du holder dom over mig og sender mig til helvede i dressing gown.
    JAN 
Jeg begriper ikke. Der maa ha staatt aapent.
    AIMÉE 
Jeg gaar ihvertfald ind og klær paa mig, mens du kanske er saa venlig at kaste dine nattegjester paa dør.
Aimée gaar. Jan aapner, Lisbeth staar i døren.
    LISBETH 
Det er bare mig. Døren stod aapen. Jeg behøvde ikke at ringe.
    JAN  ser paa dressing gownen, derpaa paa Lisbeth.
Det er sent som De ser.
    LISBETH 
Vil De jeg skal gaa?
Stilhet.
    JAN 
Nei.
Han lukker døren bak hende.
    LISBETH 
Det er altid noget melodramatisk ved en mand som lukker døren bak en ung pike. Svært skjæbnesvangert.
    JAN 
Er døren ofte blit lukket bak Dem?
    LISBETH  sætter sig ned.
Jeg visste det. De liker mig ikke.
    JAN  ridende paa sofakanten.
Nu begynder vi at faa det hyggelig.
    LISBETH 
Og det er derfor jeg kommer her nu. Jeg var paa vei hjemover; da saa jeg at det var lys oppe hos Dem. Og jeg tænkte at vi var ikke venner; og saa gik jeg op her.
    JAN 
Hvad mener De med at vi ikke er venner?
    LISBETH 
De merket det da jeg var her isted. Derfor synes jeg det er riktig at jeg er her nu.
    JAN 
Og nu skal vi bli venner. Er det det De vil?
    LISBETH 
Jeg vet ikke.
    JAN 
Kunde De tænke Dem at jeg gjennemskuet Dem.
    LISBETH 
Ja. Men De gjennemskuer ikke riktig.
    JAN 
Det er jeg glad for. De vilde aldrig tilgi den som gjennemskuet Dem. En blomst kan tilgi solen dens hete og regnen dets raahet og bien dens graadighet; men den vil aldrig tilgi ham som fortæller den at den har ti støvdragere. Alle blomster hater botanik.
    LISBETH 
Og nu vet De hvorfor jeg kommer her. Er det like enkelt som at en blomst har ti støvdragere.
    JAN 
Det er noget lignende, ja.
    LISBETH 
De tar feil. Jeg føler ikke noget for Dem.
    JAN 
Der løi De, Lisbeth.
Griper haanden hendes.
    LISBETH  ser ned paa deres sammenslingrede hænder, sier haanlig:
De som ikke engang liker mig.
Vil rive haanden løs.
    JAN 
De har ret, Lisbeth. Men jeg slipper ikke haanden Deres for det. Jeg liker Dem ikke. Men jeg elsker Dem.
    LISBETH 
Jeg tror det ikke. De tror det ikke selv.
    JAN 
Hvad raker det os, hvad jeg tror eller De tror. Hører De ikke at jeg sier det. Jeg elsker Dem — etsteds kommer ordene fra, etsteds ligger den virkelighet som er at jeg elsker Dem.
    LISBETH 
De sier det som De trodset Dem gjennem noget.
    JAN 
Lisbeth, hører du! du skal ikke bli her igjen, kold, rolig, mens jeg blir gal og borte av bare dig. Det er ikke slik du er, ikke rolig, ikke kold, jeg har sett ind i de blaa helvedspølene i øinene dine. Jeg vil synke ned i de pølene, de skal lukke sig over mig —
Kysser hende vilt. Hun er med.
    JAN  river sig tilslut løs.
Hvad er det vi gjør.
    LISBETH 
Jeg vet ikke. Du sa selv vi ikke skal vite hvad vi gjør.
    JAN 
Men vi vet det. Det er forbandelsen. Vi bedrar, Lisbeth.
    LISBETH 
Ja.
    JAN 
Du sier ja, som bedrag var selve livet for dig.
    LISBETH 
Jeg elsker at elske. Det er alt jeg vet.
    JAN 
Vet du at vi er et saant par elskende som martres i helvede til evig tid. Det er bare den forskjel
— begynder et kys —
at vi to ikke elsker hverandre.
Aa, Lisbeth, om saa det ytterste mørke skal lukke sig over os inat —
    LISBETH 
Vi ligner hverandre, vi to. Det er riktig det vi gjør. Vi har lov til det. Vi er unge, Jan. Vi er sterke nok til at bære al verdens synd paa vore skuldre. For vi har flammen i os, ikke den som er skrudd ned til at brænde i et hjem og koker og steker og luner, men flammen! den som brænder uten at spørre om kjærlighet, bare brænder fordi den maa og fordi den møter andre flammer som kanske heller ikke elsker —
    JAN 
Ja! som ikke elsker.
Vi er av dem som vaager at si at det er løgn, dette med kjærligheten. En større løgn end selve løgnen om Gud. En bitter ørken, et skognag i ørkenen, det er kjærligheten. Og brænder der et baal mot natten, hvor det er godt at synke ned, er det aske i graalysningen, og mer ørken, mer goldhet og fattigdom og bitterhet venter os.
    LISBETH 
Nei, nei, slik er det ikke.
    JAN 
Det er slik. Det menneske lever ikke, som ikke er blit skuffet over kjærligheten. Undtagen dem som ikke er værd at bli skuffet. Salige er de enfoldige, her som overalt. Men vi som tør se, vi vet det: har hjertet labyrinter, er det labyrinter av sten, graa, endeløse, fortvilende furer som vi slæper os bortgjennem. Det er bare én ting som kan faa os til at stanse, til at føle, til at «elske»: naar stenen slaar revne foran os og skjændselen flammer imøte. For skjændselen, Lisbeth, det er den dere «elsker».
    LISBETH 
Nei. Nei. Det er riktig det som vi gjør nu. Vi gjør det fordi vi maa. Ikke fordi livet er fattig. Men netop fordi livet er rikt, og vi er rike med det.
Under Lisbeths ord er Aimée fuldt paaklædt, kommet tilsyne i døren. Hun staar rolig og ser paa parret fremme paa gulvet. Jan ser hende.
    JAN 
Det er ikke mig som trænger skjændselen. Det er ikke mig som ber om den. Men hun som ber om den hun skal faa den nu.
    LISBETH  slipper ham.
Hvad er dette?
    JAN  til Aimée
Det er min time som er kommet. Forstaar du det.
Fortsætter, mens han tar Lisbeth om haandleddet og trækker hende nærmere.
Nu skal jeg gni alle de saarene du har gitt mig op til dig. Du faar ikke komme ut før jeg har sett det første saaret slaa ut, væske i skam og ydmygelse. Hvad er det du føler dig usaarlig efter. Du er blit nedværdiget i dit liv slik som ingen anden er blit det. Men det er ikke slut med det, forstaar du — naar en er blit voldtat, hun være saa uskyldig i det hun være vil, hænger der altid skam igjen: slik er det med dig, nedværdigelsen er der og roper paa mere nedværdigelse, mere skam. Og nu faar du den, nu faar du den —
    LISBETH 
Jeg vil gaa. Jeg vil gaa.
    JAN 
Nei, det er ikke dig som skal gaa.
Videre til Aimée.
Se dig om. Kjender du denne stuen her? Og her er Lisbeth som du har hørt saa meget om. Det er bare hun. Det er intet vræl ved sengen, alt er stille og kjent og godt. Men det er herfra du skal ut; isnende rolig skal din skjændsel bli. Den blir verre da. Gaa nu.
    AIMÉE  hele tiden smilende.
Kjære Jan, det var jeg iferd med, da du begyndte at gi denne lille forestilling til bedste. Du vil ydmyge mig nu Jan, men jeg gaar fordi jeg ikke vil ydmyge dig. Bare en ting: Jeg vet at du vil tro mig naar jeg sier dig at jeg ikke tænker paa mig selv. Jeg vil bare minde dig om at det er din beste vens forlovede du blir alene med nu.
    JAN 
Jeg vet det. Men en ting som venskap behøver ikke at hindre mig. For du har lært mig at bli fri. Aa bli fri og sterk som bare raatampen er det i verden.
    AIMÉE 
Du er ikke fri, Jan.
    JAN 
Jo! Jeg spytter paa alt det som jeg elsker fordi kjærligheten er kommet i min vei. En mand og hans raaskap — ingen kan rokke ved dem.
Det ringer.
    LISBETH 
Det er Gunnar. Han nævnte at han vilde komme hitop iaften.
    JAN 
Og allikevel kom du hit —
    LISBETH 
Ja.
Da ville jeg ikke; men nu kan jeg lukke op.
    JAN 
Nei, nei, ikke det.
    LISBETH  spottende.
Er du ikke sterk længer nu?
Lukker op.
    JAN  hvisker.
Jeg orker ikke dette.
    GUNNAR  ind sammen med Lisbeth. Ser paa Jan, sier rolig.
Jeg visste jeg skulde finde Elisabeth her.
Jan bøier hodet.
    AIMÉE  ser bort paa Jan.
Lisbeth kom bare op for at laane en bok.
    LISBETH 
Det er ikke sandt! Jeg kom ikke op for at laane en bok. Hun kom ind like før dig. Vi var alene til da.
    GUNNAR 
Gaar du?
    LISBETH 
Ja.
Stilhet.
Jeg er færdig herinde. Kommer du?
    GUNNAR 
Nei. Vi kan drøfte boken imorgen.
    LISBETH 
Godnat, Gunnar.
    GUNNAR 
Godnat.
Lisbeth gaar.
    GUNNAR 
Dette var vist første gangen, ikke sandt, Jan?
    JAN 
Jeg forstaar ikke.
    GUNNAR  Med et utrop.
Vær forsigtig nu.
Rolig igjen.
Ikke vær latterlig, Jan. Jeg vet mere om dette end dig. Og det tar sig ikke ut, at du staar og beskytter Elisabeth mot mig. Du har ingen ret til det.
    JAN  tonløst.
Nei.
    GUNNAR 
Jeg visste at hun skulde bort i dig. Hun er — Lisbeth. Det er ingenting at ta sig nær av. Ingenting, kjære ven.
    AIMÉE 
Det er bedst jeg gaar nu.
    GUNNAR 
Hvorfor det? Det er ikke et opgjør jeg skal ha. Man holder nødig opgjør med hverandre, ikke sandt, Jan?
Henvendt videre til Jan.
Og dette med dig gjør ingenting. Du er jo min ven og selv om du ikke var, saa, undskyld mig, er du ikke av den sorten . . . . Og det kan ikke negtes! Det er forbi alt. Hørte du hvad hun sa: Jeg er færdig herinde. Hun er saa ærlig paa sin vis. Det er næsten det værste av alt . . .
Stille længe, for at si noget sier
    AIMÉE 
Hvorfor sier De altid Elisabeth?
    GUNNAR 
Jeg har ikke tænkt paa det; men jeg tror jeg vet det. Jeg hater det navnet Lisbeth; det er som det er slipt glatt og lite av hundrede simple, tilfældige kys.
    AIMÉE 
Men De elsker hende saa.
    GUNNAR 
De forstaar mig, ikke sandt. For De maa ogsaa ha lidt og elsket meget.
    AIMÉE 
Ja. Jeg forstaar Dem.
    GUNNAR 
Men hardt er det at elske slik. Jeg tænker mig for at bedra riktig grundig maa man være et mandfolk. Men for at bli bedrat slik som jeg blir det, maa man ogsaa være et mandfolk.
    JAN 
Men Elisabeth . . . .
    GUNNAR  ler haanlig.
Nei min ven!
Det er ikke nødvendig. Hun trænger ikke til at bli opreist av dig. Det koster litt at kalde hende Elisabeth. Det koster en bitte liten smule, forstaar du det?
    JAN 
Jeg tror jeg forstaar.
    GUNNAR 
Nei, du forstaar ikke. Du bare glir sympatisk efter mig som min egen skygge, fordi du maa nu. Hvorfor i helvede pryler jeg ikke de tispeinstinktene ut av hende? Det kunde du heller spørre om end at forstaa.
Til Aimée.
Men Elisabeth er saan, skjønner De. Hun er skapt slik. Jeg klarer ikke at kverke hende. Jeg vilde ikke heller, har ikke lov til det. Det er da hendes, de forbandede lystene som seiler gjennem hende. Jeg synes de maa ha diktet om hende ute i Indien: Du kan ikke stanse bølgen og heller ikke blæsten. Slik er hun. Det som hun føler, det gjør hun. Det synes hun er «riktig». Hun behøver bare at stryke sig over panden, saa drysser det av fint, krithvit brusk nedover det gale hun har gjort. Det er «riktig», sier hun.
Halvt vendt mot Jan.
Men det er mig hun vender tilbake til, det er mig som faar hjælpe hende, for hun er hjælpeløs ogsaa, det er mig hun er ærlig mot. Det er mig hun gir mest. Og det er værd hele helvedet, forstaar du det?
Haardt.
Nu kan jeg gaa. Jeg vilde bare ikke at du skulde tillate dig at tro hvadsomhelst om hende.
Til Aimée.
Farvel.
Gunnar gaar.
    AIMÉE 
Han elsker.
    JAN  gaar tæt op til hende.
Hvad er det, du har gjort mig til?
    AIMÉE 
Smerter det dig, at du ikke var avskyelig nok?
    JAN 
Jeg er ikke slik. Vi har været venner hele vort liv, jeg og han som gik nu.
    AIMÉE 
Var det ikke dig som var fri?
    JAN 
Haan mig bare. Ydmyg mig mere. Jeg har tapt, jeg indrømmer det. Jeg er ikke mand for at klare det — at bryte igjennem den kvælende ringen av skygger og skjændsel ind til din kjærlighet.
Aa Gud — dere har ydmyget mig. Jeg stod der stille og ynkelig mens han og du talte sammen. Svak og latterlig fordi han var min ven, fordi der var dage og nætter paa fjeldet og fjorden mellem os, svak og latterlig fordi det som undertiden kaldes noget høit og dyrebart var mellem os. Men dere forstod hverandre, dere hadde begge lidt og elsket meget, sa dere. Men har ikke jeg ogsaa lidt: aldrig et øiebliks lykke, altid bitterhet, altid kamp mot det, som lever inde i dig og jeg aldrig kan naa.
    AIMÉE 
Og det vilde du naa ved at prøve dig paa din beste vens forlovede?
    JAN 
Ja.
Da vilde du stanse. Da vilde jeg ikke føle mere dette evige piskeslaget fra øinene dine, naar du ser paa mig: Er du bare slik, er du ikke mer?
Da vilde jeg være grænsen. Da vilde jeg være pøbelen i dit liv, da vilde du elske mig og da vilde der bli fred; fred, fred, fred.
    AIMÉE  stryker ham over haaret.
Godnat, Jan.
    JAN 
Vent: Isted da du holdt paa at gaa . . . . da Lisbeth var her, sa du, at du gik for ikke at ydmyge mig.
Mente du noget med det.
    AIMÉE 
Ja.
    JAN 
Hvad mente du?
    AIMÉE 
Det sier jeg ikke.
    JAN 
Du skal si det.
    AIMÉE 
Nei.
    JAN 
Du kommer ikke ut herfra, før du har sagt det.
    AIMÉE 
Da skal jeg si det. For nu vil jeg gaa, Jan.
Ler pludselig.
Kjære dig.
    JAN 
Hvad ler du av.
    AIMÉE 
Jeg husket noget.
    JAN 
Hvad husket du
    AIMÉE 
Du klarte ikke Lisbeth.
    JAN 
Men hvad var det du husket?
    AIMÉE 
Noget om en sommernat og en seilbaat ute i skjærgaarden.
    JAN 
Hvad saa —
    AIMÉE 
Det var Bernhard som hadde Lisbeth første gang.
Aimée gaar. Jan gaar langsomt og mekanisk efter. Han staar stille en liten stund; saa slaar han hodet mot den lukkede døren.
TEPPET


TREDIE AKT


Jan gaar rundt i værelset og venter i voldsom nervøsitet. Lytter og gaar mot døren. Lukker op. Berit kommer ind.
    JAN 
Aa Berit, at du kom. Saa sent som det er.
    BERIT 
Du kan skjønne jeg kom.
    JAN 
Men var det ikke vanskelig for dig —
    BERIT 
Jeg blev bare saa glad, Jan. Over at du bad mig komme. At det er os to nu.
    JAN 
Jeg orket ikke at være alene, ser du. Jeg kunde ikke det.
    BERIT 
Var det noget som var ondt at tænke paa? Vil det hjælpe om du sa det til mig.
    JAN 
Nei, ingenting var ondt at tænke paa, ingenting. Jeg følte bare at jeg trængte dig.
Sætt dig der, vil du det?
Berit?
    BERIT 
Ja?
    JAN 
Det er ingenting som gjør ondt. Det er kanske —
lægger hodet ned i fanget hendes
Berit, si noget til mig. Jeg er likesom litt nervøs iaften, fortæl mig noget, en saan dum, liten lykkelig ting.
Stilhet.
    BERIT 
Det var krokus i haven i dag. Det er tidlig, Jan. Det er vist en saan dum, liten lykkelig ting.
    JAN  smiler litt op mot hende.
Ja, Berit.
    BERIT 
Tænk saa er det sommer snart.
    JAN 
Er det ikke godt.
    BERIT 
Jan. Hvor liker du dig bedst om sommeren. Ved sjøen eller paa fjeldet?
    JAN 
Jeg vet ikke riktig, du . . . . Hvad er du mest glad i?
    BERIT 
Jeg tror sjøen. Du vet saanne lyse, stille nætter og bjerketrær langs fjorden.
    JAN 
Det maatte nok du være glad i.
    BERIT 
Hvad mener du?
    JAN 
Det er jo slik du er Berit. En saan blond sommerkveld med bjerketrær langs fjorden, og alt saa stille, stille, stille; en saan aften som vi bestandig længter hjem til; det er jo dig; det er slik jeg er glad i dig.
    BERIT 
Jan.
Stryker ham over haaret.
Er al kjærlighet slik, Jan?
    JAN 
Den er vist ikke det, Berit. Ikke stille sommernat altid. Feberveiret kan staa ind fjorden, dirre gjennem kroppen, og hele tiden presser du ansigtet mot ruten, staar du og vokter og stirrer ut. Du hater det, men du kan ikke la være, du maa stirre paa dem, paa veiene i sjøen.
    BERIT 
Paa veiene i sjøen?
    JAN 
Ja. Har du ikke sett de strømstripene som altid blir svarte og tydelige i stygt veir. Som slanger bukter de sig derute, som slanger holder de øinene fast. Der er som livet skal bestaa i at følge de stripene, de mørke stripene i et andet liv. Du har nok ikke været en saan dag ved fjorden. Men de kalder det kjærlighet, Berit, de kalder det kjærlighet.
    BERIT 
Men slik er ikke kjærligheten.
    JAN 
Nei, ikke sandt, slik er den ikke. Naar du er her, da vet jeg at den er løgn, den andre slags kjærlighet. Den som bare gjør ondt. Løgn forstaar du.
    BERIT  smilende.
Er alt dette mig?
    JAN 
Ja, alt dette er dig. For det er likesom noget som lyser ut fra dig: at du vet det riktige. At kjærligheten ikke er bitterhet og fortvilelse, men at kjærligheten er stilhet og enkelthet og godhet, at den er — kjærlighet —
Berit stryker ham igjen over haaret. Stille.
Berit, jeg blev saa lykkelig for det du sa isted.
    BERIT 
Hvad sa jeg?
    JAN 
Det er os to nu, sa du. Det er likesom alt det onde er borte, fordi det er os to nu. Det er noget meningsløst som er forbi . . . . Jeg er mig selv igjen, Berit. Det er som jeg faar puste ut efter en ond drøm. Og saa skal jeg faa begydne, — det er det som er saa vidunderlig at livet gir mig lov til det. Jeg er ung, og skal faa være lykkelig, lykkelig!
Alt det andre, det er —
— kaster sig ind til hende. —
Slutt nu, slutt!
Det ringer. Jan reiser sig og gaar nølende mot døren. Det er Gunnar.
    GUNNAR 
Jeg maa tale med dig.
    BERIT 
Jeg kan gaa ind her.
Tar en bok fra hylden og gaar mot sidedøren.
    JAN 
Jeg skal komme om et øieblik og befri dig.
    BERIT  med et blik mot Gunnar som staar med ryggen til, ved vinduet.
Hvad vil han dig?
    JAN 
Vet ikke, du.
    BERIT  slaar pludselig armene om Jan.
Jeg er saa glad i dig, Jan. Saa forfærdelig glad i dig.
    JAN 
Kjære, kjære dig.
Berit gaar, Jan vender sig mot Gunnar.
    GUNNAR 
Du er mangfoldig, Jan
    JAN 
Hvad er det du vil?
    GUNNAR 
Berit var her ieftermiddag, da jeg var her første gang. Saa hændte der litt heroppe . . . Nu er hun her igjen. Ringen er sluttet.
    JAN 
Du kan spare haanen din nu.
    GUNNAR 
Du har rett, Jan. Jeg kan spare den nu.
    JAN 
Hvad mener du?
    GUNNAR 
Aimée — er det forbi mellem dere to?
    JAN 
Ja.
    GUNNAR 
Jeg forstod det bar mot det. Isted da jeg var her. Saa du er færdig med hende nu.
    JAN 
La mig være.
Hvad rett har du til at staa slik og se paa mig og være haanlig i stemmen. Den er ikke mer, denne forfærdelige aftenen. Ja jeg er færdig med hende. Vær fornøiet med det. For der er ikke den ting, Gunnar, jeg ikke vilde være færdig med, for at faa fred nu.
    GUNNAR 
Og saa er det Berit. Freden, glemselen, den stille lykke, den blonde kloroform.
    JAN 
Hvad du vil.
    GUNNAR 
Du undervurderer livet, Jan.
    JAN 
Er det fordi du er min ven du staar slik nu?
    GUNNAR 
Det er ikke saa enkelt, det gir ikke saa lett slip.
    JAN 
Hvad er det, som hele tiden ligger bak ordene dine?
    GUNNAR 
Den er ikke mer, denne aftenen, sier du. Kanske er den ikke begyndt, Jan.
    JAN 
Tal da, menneske.
    GUNNAR 
Jeg har en hilsen til dig.
    JAN 
Hvadslags hilsen.
    GUNNAR 
Den lille piken til Aimée er død.
    JAN  med et skrik.
Nei, nei.
    GUNNAR 
Bernhard har dræpt hende.
    JAN 
Nei. Det er ikke sandt.
    GUNNAR 
Det er sandt.
    JAN 
Jeg vil ikke høre mere om dette. Jeg vil ikke høre mere. Hvorledes?
    GUNNAR 
Han kjørte fra det selskapet hvor han feiret sin hjemkomst, op til Aimée. Der var bare en pike i hele huset. Aimée var der ikke. Aimée var her.
Piken lukket op da Bernhard ringte. Han slængte hende tilside og gik ind efter barnet. Tok det med sig ut i bilen. Barnet var bare i natkjolen. Men det kom ikke til at fryse længe.
Det var vist meningen hans at ta det tilbake til selskapet. De hadde snakket om barn og nu vilde han vise at han ogsaa. Han var ikke «ædru».
Det var utenfor byen at ulykken hændte. Med fuld fart gik bilen utfor stupet.
    JAN 
Og begge blev dræpt. —
    GUNNAR 
Bernhard blev skadet ubetydelig. Barnet blev knust.
    JAN 
Bernhard lever.
    GUNNAR 
Ja. Sammen blev de to kjørt til hospitalet. Bernhard hadde faat skulderen av led. Han fortrak ikke saameget som en mine da den blev trukket all right igjen. Det gjør ganske fabelagtig ondt som bekjendt.
Like efter han var gaat, kom Aimée.
    JAN 
Aa Aimée, Aimée.
    GUNNAR 
Det var forfærdelig at se hende.
    JAN 
Barnet var alt for hende. Bestandig var hun ræd for at miste det. Endnu iaften —
    GUNNAR 
Andre mødre, de faar liket til at graate over, til at snakke med. Det er ikke saa lite. Men ikke engang det fik Aimée. Du skjønner at —
    JAN 
Hold op, hold op, jeg klarer det ikke. Det er som jeg ogsaa er skyld i dette. Hun var saa angst i hele aften, det var barnet hun frygtet for. Men jeg var grusom mot hende, vilde være grusommere end han den andre.
Ja en væddekamp i grusomhet mellem os to var det, han maa ha følt at der var nogen som kom nærmere i mørket bak ham; saa sætter han fuld fart paa og bilen gaar utfor stupet.
    GUNNAR 
Skyld og ikke skyld. Aimée trænger dig nu, Jan.
    JAN 
Det er umulig, jeg kan ikke.
    GUNNAR 
Du kan, Jan.
    JAN 
Nei! Nei! Det er Berit . . . .
    GUNNAR 
Aimée orker det ikke uten dig.
    JAN 
Det var færdig mellem Aimée og mig. Jeg elsker hende ikke længer.
    GUNNAR 
Du har elsket hende, og det er nok. Hun har sat alt ind paa dig og barnet. Barnet er borte. Nu er det dig som har ansvaret.
    JAN 
Jeg synes jeg kunde gi mit liv for at den lille piken hendes skulde leve; om jeg kunde dø for hendes skyld. Men ikke mit liv som dager og aar, ikke mit liv ilive kan jeg gi. Hun har snakket saa ofte om det, Aimée, at hvis barnet døde, da maatte jeg aldrig gaa fra hende. Da maatte hun ha et barn med mig. Men nu er det Berit som eier mig, forstaar du ikke det. Berit, hende er det.
    GUNNAR 
Har du rett til at dække dig bak Berit nu? Dette er ja eller nei. Aimée maa bort fra liket. Jeg kom for at spørre om jeg kunde faa kjøre hende hit. Sier du nei.
    JAN 
Du sa selv jeg maatte være forsigtig med Berit.
    GUNNAR 
Du faar vælge selv nu. Jeg kan ingenting si.
    JAN 
Hvad har jeg gjort siden dette er hændt mig? Skjæbne for skjæbne — det skulde jeg ha fundet mig i. Men en skjæbne saa forfærdelig i overmagt, saa meningsløs mot det jeg har ment —
    GUNNAR 
Jeg gaar nu, Jan.
    JAN 
Nei vent. Du maa ikke gaa endnu. Hjælp mig, Gunnar. Er det ingen som kan hjælpe mig, som kan si hvad der er rett.
    GUNNAR 
Nei, ingen. Der lekte et barn engang . . . . Det er kanske den Ingen som kan si hvad der er rett.
    JAN  hvisker.
Bring hende hit.
    GUNNAR 
Jeg skal kjøre hende herbort med en gang.
    JAN  sløvt.
Det var snilt av dig.
    GUNNAR 
Alt tat i betragtning, saa er det da ingen grund til at ta det saa forfærdelig tungt.
    JAN 
Nei det er ikke det. Det er bare det at jeg gaar bort fra noget — jeg haabet paa; det er bare det at jeg gaar ind til den evige glæde; der hvor jeg bestandig skal være sammen med mine kjære, med Bernhard — — —
    GUNNAR 
Bernhard?
    JAN 
Bernhard, spør du. Vet du ikke hvem det er? Var det ham som dræpte et barn? Ja, men han ikke saa meget som knydde da de trak armen i ledd. Ham er det, ham som jeg aldrig kommer forbi. Skam og skjændsel og sorg — alle heter de Bernhard.
Det var ham som var baandet, det bitre, hatefulde baandet mellem Aimée og mig. Uroen som altid drev mig til hende. Og nu er han lænken.
For han er ikke færdig med kjørselen sin inat, forstaar du. Du sier du skal hente hende, men det er Bernhard som holder om rattet, — ser du lysene sope bortover veien, det er hit turen gaar, det er ham som bringer mig gaven, ham som kjører mig ind til livet mit. Livet mit. Livet mit!
Men det er ikke det. Det er ikke ham. Det er bare det ene jeg ikke orker at miste.
    GUNNAR 
Du tror du tømmer kalken nu, Jan. Men der er ingen av os som klarer det; allesammen fusker vi litt med kalken.
Det er Berit, sier du. Men isted var det . . . . Aimée. Tøm den, Jan. Jeg synes ikke saa synd paa dig. Kanske smaker den ikke saa beskt allikevel. Kanske husker du vinen fra før, liker den kanske. «Kalken er tømt».
    JAN  tonløst.
Er du ikke hevnet nok nu?
    GUNNAR 
Saant maa du ikke si! Husk vi er venner, Jan. Nu gaar jeg efter Aimé.
Gunnar gaar.
    JAN  hvisker frem for sig.
Kanske, sa han, kanske . . . .
Gaar nogen skridt fremover, mens han sier bedende.
Nei, nei.
Berit kommer ind.
    BERIT 
Hvad var det, Jan?
    JAN 
Berit —
    BERIT 
Det var noget med fru Blich. Jeg føler det.
    JAN 
Ja. Den lille piken hendes er død.
    BERIT 
Men det er ikke bare det. — —
    JAN 
Jo. Du skal tro mig. Det var bare det. Men det var nok.
    BERIT 
Hvad mener du?
    JAN 
Berit. Der er bare en vei at gaa for mig. Jeg fatter ingenting. Bare dette ene: det er slutt, Berit.
    BERIT 
Jeg forstaar dig ikke.
    JAN 
Hun sitter ved liket, Berit. Rammet av en rædsel over al forstand. Hun trænger mig, klarer det ikke uten.
    BERIT 
Du er glad i hende.
    JAN 
Nei, nei!
    BERIT 
Du sier det i slik angst.
    JAN 
Hvad er det, Berit? Du taler saa underlig, ser saa underlig. Som om du gjennemskuet mig.
    BERIT 
Det er bare det: jeg vet noget nu.
    JAN 
Men det du vet, det er galt. Jeg elsker hende ikke. Jeg har aldrig elsket hende. Jeg ber dig ikke om at forstaa det. Men det var livet bak hende jeg elsket, ikke hende. Og ikke elsket, hatet. Det var avgrunder, helveder av raahet og skjændsel som speilet sig i hende. Dem ville jeg lære at kjende, det var saa billig slik. Dem lekte jeg med, en grusom lek var det: «kjærlighet». Men nu er leken blit alvor, livet som jeg ropte paa har svaret nu, hjulene er sat igang, et litet barn er grepet og knust, blodet sprøiter mot hende, hjulene velter mot mig, jeg slipper ikke bort. Men jeg har ikke villet det, Berit, jeg har ikke villet det.
    BERIT 
Du taler saa vanskelig. Om hjul som er igang . . . . Men hvor er jeg i dette, Jan?
    JAN 
Aa Berit, du skulde ha været . . . .
    BERIT 
Men var det ikke os to nu?
Stilhet.
Der er saa meget jeg ikke forstaar. Men kanske litt: Det andre — det har været hele tiden. Da jeg var her ieftermiddag, og nu. Og det var jeg, Jan, som blev lekt med, mellem de hjulene du snakker om.
Ser pludselig op paa ham.
Men var du ikke glad i mig?
Saa brister likesom alt for hende.
Nei ikke glad, ikke glad i mig.
    JAN 
Berit, elskte min, du maa ikke tale saan.
Det er dig jeg elsker, du var drømmen, haabet, Berit.
Den første gangen jeg kysset dig, den første gangen det bleke, deilige ansigtet dit løftet sig mot mit — aa Berit, da var det som et forunderlig skjønt maaneskin lyste mot mig, alt som var rent i verden, alt som ikke var mig, alt som jeg kunde længte mot og tro paa og frelses ved, straalte fra det. Og jeg visste at det lyset vilde følge mig til min sisste dag.
Aa, kunde jeg faa være Endymion som sov i tusen aar under maanen.
Se ikke saan paa mig, Berit.
Vær barmhjertig mot mig. Jeg orker ikke mer. Du skal tro mig: aldrig forstod jeg hvad kjærlighet var før jeg møtte dig.
    BERIT  som et ekko.
Kjærlighet.
    JAN 
Ja.
    BERIT 
Jeg trodde kjærligheten var noget som aldrig endte.
Nu da jeg gik hit iaften, da tænkte jeg, at mørket var ikke ensomt mer, og stjernene kom mig ved, fordi jeg gik til dig. Og mennesker som smilte til hverandre paa gaten, de blev en del av os to, fordi vi elsket.
Men nu. Hvordan kan jeg gaa ut igjen der nu?
Det er jo ikke mer.
Der var jo ikke en imorgen efter det.
Ingen imorgen.
    JAN 
Jeg slutter ikke at elske dig, fordi om jeg nu maa gaa fra dig.
    BERIT 
Ingen imorgen.
Du har tat den fra mig, Jan.
    JAN 
Nei, nei — bare ikke det.
    BERIT 
Nu vet jeg det. Der er ikke kjærlighet til.
    JAN 
Hold op, jeg ber dig, se ikke saan paa mig, se ikke . . . Jeg orker ikke at du skal se saa haabløs, saa fortvilet ut. Der er nok sorg og ulykke i dette om ikke du skal være med. Men du skal ikke være med. Berit, det var ikke mig du traf paa gaten idag, jeg gik paa det andre fortauget kanske, vi møttes ikke, du er utenfor dette, det er stygt og ondt, men du gik en tur istedenfor. Det er jo bare nogen timer for dig, ikke sandt, — du har ikke været her, du er ikke her, det skal ikke være dit drama dette hæslige her, det er mit og hendes og hans. Jeg har ikke tat kjærligheten fra dig, det har været en drøm, Berit, en drøm kjære dig.
    BERIT  rører som ved et tilfælde ved jagtkniven.
Nei. Det er vist ikke mit, Jan. Ikke mit drama dette.
    JAN 
Du sier det saa underlig . . .
Stilhet.
Berit, skal dette være det sisste mellem os?
For snart maa du gaa, ser du.
Aa Berit, naar du gaar, da blir alt mørke, mørke for bestandig og aldrig et Iys i mørket.
    BERIT 
Ja, jeg skal gaa. Men ikke ut til gaten og stjernene. De kjender mig ikke mer. Men gaa maa jeg; fordi der ikke er kjærlighet til. Men Jan, vil du gjøre noget jeg ber dig om.
    JAN 
Ja, Berit.
    BERIT 
Spil for mig det du spilte ieftermiddag. Bare en liten stund, Jan. Jeg vil gjøre som du sier, vil ikke huske alt dette onde, jeg vil glemme det mens du spiller.
Men sluk alle lysene først, vil du det. Det er bedre slik. Saa kan jeg sitte her og tro paa alt som jeg trodde paa før, tro at du elsker mig, Jan . . . .
Jan slukker ved døren og sætter sig ved flygelet. Det sisste lys slukker han derfra. Han begynder at spille: Chopin. Efter en liten stund hører vi Berit hviske gjennem musikken:
Du som er i Himlene —
Forlat os vor skyld —
I evighet amen —
Jan spiller videre. Pludselig stanser han.
    JAN 
Bilen.
Jan reiser sig. Man hører en bil komme op gjennem gaten. Den kommer nærmere, dens lanterner seiler ind i værelset, tilslut fyldes alt av deres skjærende hvite lys. Jan staar ved flygelet og stirrer urørlig mot vinduet. Berit ligger paa gulvet, med blod fra den overskaarne pulsaare.
    JAN 
Der kom hun, Berit. Du maa gaa nu, min elskede.
TEPPET


Bibliografi

Dikt
Rundt Kap det gode Haab (1922)
Stene i strømmen (1925)
Norge i våre hjerter (1929)
Til ungdommen. Enkeltstående dikt (1936)
Friheten (1943)
Håbet (1946)
Løse dikt (1917-1943)
Skuespill
En ung manns kjærlighet (1927)
Barrabas (1927)
Atlanterhavet (1932)
Vår ære og vår makt (1935)
Men imorgen- (1936)
Nederlaget (1937)
Romaner
"Bergenstoget plyndret inat!". Denne boken er skrevet under pseudonymet Jonathan Jerv sammen med Nils Lie og er ikke falt i det fri. (1923)
Skibet gaar videre (1924)
Ung må verden ennu være (1938)
Sakprosa
Kinesiske dage. Reisebrev (1927)
De unge døde. Essays (1932)
Spansk sommer. Reportasjer (1937)
Flagget. Artikler (1945)
Veien frem. Artikler (1947)
Græske breve. Reisebrev. I samlingen Langveisfra (1964)
Flere e-bøker av Nordahl Grieg kan leses eller lastes ned fra nettsiden bergenbibliotek.no/nordahlgrieg